MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH, NITRA 2018
NITRA – SLOVAKIA
22.05.2018 – 25.05.2018